Kurs og informasjon som portalen skal dele

Kurs opprettet for administrasjon i digilær.
Deltakere fra tilbydere (Vestfold ,Nordland og NAFO) er lagt inn med rolle elev.